ส่งข้อความ
Shenzhen Zento Traffic Equipment Co., Ltd.
Shenzhen Zento Traffic Equipment Co., Ltd.
ควบคุมคุณภาพ
บ้าน >

Shenzhen Zento Traffic Equipment Co., Ltd. ควบคุมคุณภาพ

ควบคุมคุณภาพ
ติดต่อ
ติดต่อ: Ms. Gina Li
แฟกซ์: 86-0755-2101-5736
ติดต่อตอนนี้
ส่งอีเมลถึงเรา
ใบรับรอง
ประเทศจีน Shenzhen Zento Traffic Equipment Co., Ltd. การรับรอง
Standard|t:ETSI EN 301489-1 V2.2.3 ETSI EN 301489-3 V2.1.1Test EN 62479:2010: EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
ตัวเลข:MTL22042801901C01
วันที่ออก:2022-05-09
วันหมดอายุ:2026-09-19
ประเทศจีน Shenzhen Zento Traffic Equipment Co., Ltd. การรับรอง
Standard|t:EN ISO 12100:2010 EN 60204-1:2006+A1:2009
ตัวเลข:ZKT-2019093744C
วันที่ออก:2019-09-19
วันหมดอายุ:2026-09-19
ประเทศจีน Shenzhen Zento Traffic Equipment Co., Ltd. การรับรอง
Standard|t:EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
ตัวเลข:MTL22042801903S01
วันที่ออก:2022-05-09
วันหมดอายุ:2026-07-09
ประเทศจีน Shenzhen Zento Traffic Equipment Co., Ltd. การรับรอง
Standard|t:EN 62479:2010Standards EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
ตัวเลข:MTL22042801902C01
วันที่ออก:2022-05-09
วันหมดอายุ:2026-07-07
ประเทศจีน Shenzhen Zento Traffic Equipment Co., Ltd. การรับรอง
Standard|t:IEC 62321-3-1 : 2013 , IEC 62321-7-1 : 2015 IEC 62321-4 : 2013 , IEC 62321-7-2 : 2017 IEC 62321-5 : 2013 , IEC 62321-6:2015 IEC
ตัวเลข:MTL22061401101E04
วันที่ออก:2022-06-20
วันหมดอายุ:2026-07-07
ประเทศจีน Shenzhen Zento Traffic Equipment Co., Ltd. การรับรอง
Standard|t:IEC 62321-3-1:2013,IEC 62321-7-1:2015 IEC 62321-4:2013,IEC 62321-7-2:2017IEC 62321-5:2013,IEC 62321-6:2015 IEC 62321-8:2017
ตัวเลข:MTL22061401101E03
วันที่ออก:2022-06-20
วันหมดอายุ:2026-11-28
ประเทศจีน Shenzhen Zento Traffic Equipment Co., Ltd. การรับรอง
Standard|t:IEC 62321-3-1:2013,IEC 62321-7-1:2015 IEC 62321-4:2013,IEC 62321-7-2:2017IEC 62321-5:2013,IEC 62321-6:2015 IEC 62321-8:2017
ตัวเลข:MTL22061401101E05
วันที่ออก:2022-06-20
วันหมดอายุ:2026-05-09
ประเทศจีน Shenzhen Zento Traffic Equipment Co., Ltd. การรับรอง
Standard|t:EN IEC 55015:2019 EN 61547:2009Standards EN IEC 61000-3-2:2019EN 61000-3-3:2013+A1:2019
ตัวเลข:MTL22042801903E04
วันที่ออก:2022-06-09
วันหมดอายุ:2026-07-09
ประเทศจีน Shenzhen Zento Traffic Equipment Co., Ltd. การรับรอง
Standard|t:EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
ตัวเลข:MTL22042801903S04
วันที่ออก:2022-06-09
วันหมดอายุ:2026-07-07
ประเทศจีน Shenzhen Zento Traffic Equipment Co., Ltd. การรับรอง
Standard|t:EN ISO 12100:2010 EN 60204-1:2006+A1:2009 EN ISO 13849-1:2015
ตัวเลข:ZKT-2020050583C
วันที่ออก:2020-05-07
วันหมดอายุ:2026-07-07
ประเทศจีน Shenzhen Zento Traffic Equipment Co., Ltd. การรับรอง
Standard|t:EN 62479:2010 EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
ตัวเลข:MTL22121901501C
วันที่ออก:2022-12-30
วันหมดอายุ:2026-11-28
ประเทศจีน Shenzhen Zento Traffic Equipment Co., Ltd. การรับรอง
Standard|t:EN IEC 55015:2019 EN 61547:2009 EN IEC 61000-3-2:2019EN 61000-3-3:2013+A1:2019
ตัวเลข:MTL22042801903E01
วันที่ออก:2022-05-09
วันหมดอายุ:2026-05-09
ประเทศจีน Shenzhen Zento Traffic Equipment Co., Ltd. การรับรอง
Standard|t:IEC 62321-3-1:2013,IEC 62321-7-1:2015 IEC 62321-4:2013,IEC 62321-7-2:2017 IEC 62321-5:2013,IEC 62321-6:2015IEC 62321-8:2017
ตัวเลข:MTL22060201901R01
วันที่ออก:2022-06-16
วันหมดอายุ:2026-07-07
ประเทศจีน Shenzhen Zento Traffic Equipment Co., Ltd. การรับรอง
Standard|t:IEC 62321-3-1:2013,IEC 62321-7-1:2015 IEC 62321-4:2013,IEC 62321-7-2:2017IEC 62321-5:2013,IEC 62321-6:2015 IEC 62321-8:2017
ตัวเลข:MTL22061401101E02
วันที่ออก:2022-06-20
วันหมดอายุ:2026-07-07
ประเทศจีน Shenzhen Zento Traffic Equipment Co., Ltd. การรับรอง
Standard|t:GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015
ตัวเลข:18720Q1096R0S
วันที่ออก:2020-08-06
วันหมดอายุ:2026-07-08
โปรไฟล์การควบคุมคุณภาพ

การควบคุมคุณภาพสำหรับผู้ผลิตระบบประตูหมุนและระบบจอดรถเกี่ยวข้องกับการรับรองว่าผลิตภัณฑ์ทั้งหมดตรงตามมาตรฐานและข้อกำหนดที่จำเป็นต่อไปนี้เป็นคำอธิบายลักษณะสำคัญของการควบคุมคุณภาพในบริบทนี้:

 1. การตรวจสอบวัสดุที่เข้ามา:

  • ตรวจสอบและยืนยันคุณภาพของวัสดุและส่วนประกอบขาเข้าทั้งหมดที่ใช้ในกระบวนการผลิตอย่างละเอียดถี่ถ้วน
  • ปฏิบัติตามเกณฑ์การยอมรับที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและจัดการกับเนื้อหาที่ไม่สอดคล้องโดยทันที
 2. การควบคุมคุณภาพในกระบวนการ:

  • ใช้จุดตรวจและขั้นตอนการตรวจสอบระหว่างกระบวนการผลิตเพื่อตรวจสอบคุณภาพ
  • ดำเนินการทดสอบ ตรวจวัด และตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ในแต่ละขั้นตอน
  • รักษามาตรฐานคุณภาพอย่างเคร่งครัดและแก้ไขข้อบกพร่องหรือข้อบกพร่องใด ๆ ทันที
 3. การทดสอบและการสอบเทียบ:

  • ใช้วิธีการทดสอบ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่เหมาะสมในการประเมินประสิทธิภาพและความแม่นยำของผลิตภัณฑ์
  • สอบเทียบอุปกรณ์ทดสอบเป็นประจำเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง
  • กำหนดเกณฑ์การยอมรับสำหรับผลการทดสอบและเก็บรักษาบันทึกกิจกรรมการทดสอบ
 4. เอกสารและบันทึก:

  • สร้างและบำรุงรักษาเอกสารที่ครอบคลุมซึ่งติดตามกิจกรรมการควบคุมคุณภาพ
  • รายงานการตรวจสอบเอกสาร บันทึกการทดสอบ และรายงานการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด
  • เก็บบันทึกเหล่านี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการอ้างอิงและการตรวจสอบในอนาคต
 5. การดำเนินการแก้ไขและป้องกัน:

  • ระบุและแก้ไขความไม่สอดคล้อง การเบี่ยงเบน หรือข้อร้องเรียนของลูกค้าผ่านการดำเนินการแก้ไข
  • ใช้มาตรการป้องกันเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาด้านคุณภาพที่อาจเกิดขึ้น
  • กำหนดแนวทางที่เป็นระบบสำหรับการจัดทำเอกสาร ติดตาม และประเมินประสิทธิผลของการดำเนินการแก้ไขและป้องกัน
 6. การฝึกอบรมและความสามารถ:

  • ให้การฝึกอบรมแก่ทีมควบคุมคุณภาพและบุคลากรฝ่ายผลิตเกี่ยวกับขั้นตอนและเทคนิคการควบคุมคุณภาพ
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบุคลากรที่รับผิดชอบในการควบคุมคุณภาพมีทักษะและความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
 7. พัฒนาอย่างต่อเนื่อง:

  • ส่งเสริมวัฒนธรรมของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโดยสนับสนุนคำติชมและข้อเสนอแนะจากพนักงาน
  • ทบทวนและวิเคราะห์กระบวนการควบคุมคุณภาพเป็นประจำเพื่อระบุจุดที่ต้องปรับปรุง
  • ดำเนินมาตรการเพื่อยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ ประสิทธิภาพ และความพึงพอใจของลูกค้า
 8. การจัดการคุณภาพซัพพลายเออร์:

  • กำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการในการประเมินและคัดเลือกซัพพลายเออร์ที่เชื่อถือได้
  • ประเมินประสิทธิภาพของซัพพลายเออร์เป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ของพวกเขาตรงตามมาตรฐานคุณภาพที่กำหนด
 9. ข้อกำหนดการปฏิบัติตามและข้อบังคับ:

  • ปรับปรุงอยู่เสมอด้วยข้อกำหนดด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานอุตสาหกรรม
  • ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการผลิตระบบประตูหมุนและที่จอดรถ
 10. การสื่อสารและการรายงาน:

  • ส่งเสริมช่องทางการสื่อสารที่เปิดกว้างภายในองค์กรเกี่ยวกับเรื่องการควบคุมคุณภาพ
  • แจ้งปัญหาด้านคุณภาพหรือการปรับปรุงแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องโดยทันที
  • สร้างรายงานเป็นระยะเกี่ยวกับกิจกรรมและผลลัพธ์การควบคุมคุณภาพ

ด้วยการใช้มาตรการควบคุมคุณภาพเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ผลิตสามารถรับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่สม่ำเสมอ ความพึงพอใจของลูกค้า และการปฏิบัติตามมาตรฐานและข้อบังคับ

 

Shenzhen Zento Traffic Equipment Co., Ltd. ควบคุมคุณภาพ 0

Shenzhen Zento Traffic Equipment Co., Ltd. ควบคุมคุณภาพ 1